چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ /21, February 2018

برچسب: olympic


لباس ایران در المپیک ریو + گزارش کامل کاربلد

لباس ایران در المپیک ریو + گزارش کامل

با انتشار اولین تصویر از لباس طراحی شده برای کاروان المپیک ایران، موج گسترده ای انتقادات مردمی در شبکه های اجتماعی به راه افتاد همزمان طرح پیشنهادی یک طراح داوطلب با استقبال عمومی مواجه شد و...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد