شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ /24, March 2018

برچسب: CVT


معرفی انواع گیربکس و نحوه کارکرد آن ها کاربلد

معرفی انواع گیربکس و نحوه کارکرد آن ها

گیربکس اتوماتیک، دستی، دو کلاچه یا متغیر پیوسته؛ کدام شایسته انتقال توان خودرو شما هستند؟ هنگام انتخاب خودرو در خرید، یکی از مهم ترین گزینه های پیش رو انتخاب نوع سیستم انتقال توان خودرو شما...


عضویت در گروه تلگرام کاربلد