چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ /21, February 2018

برچسب: گیربکس اتوماتیک سایپا کوییک


نقاط مثبت سایپا کوییک کاربلد

نقاط مثبت سایپا کوییک

کوییک حاصل چندین سال تجربه و تبحر در زمینه دانش طراحی و ساخت خودرو بوده که به طور کامل توسط مهندسین ایرانی گروه خودروسازی سایپا انجام شده است. این خودرو در کنار طراحی زیبا، دارای امکانات رفاهی...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد