چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ /25, April 2018

برچسب: نقاط قوت سایپا کوییک


نقاط مثبت سایپا کوییک کاربلد

نقاط مثبت سایپا کوییک

کوییک حاصل چندین سال تجربه و تبحر در زمینه دانش طراحی و ساخت خودرو بوده که به طور کامل توسط مهندسین ایرانی گروه خودروسازی سایپا انجام شده است. این خودرو در کنار طراحی زیبا، دارای امکانات رفاهی...


عضویت در گروه تلگرام کاربلد