دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ /19, March 2018

برچسب: مرسدس بنز لوکس


  s500  بهترین بنز درجهان کاربلد

s500 بهترین بنز درجهان

این شعار تبلیغاتی مرسدس بنز است بهترین یا هیچ ,که فلسفه وجودی این کارخانه را نیز شامل می شود، اما در جهان پر رقابت امروزی ساخت بهترین محصولات گاهی امکان پذیر نیست.در ادامه با کاربلد همراه شوی...


عضویت در گروه تلگرام کاربلد