دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ /19, February 2018

برچسب: قیمت تندر90


قیمت‌ روز خودروهای‌ سایپا 6شهریور1395 کاربلد

قیمت‌ روز خودروهای‌ سایپا 6شهریور1395

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز برخی از خودروهای صفر تولیدی شرکت سایپا و سایر شرکت های وابسته در سطح بازار تهران است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد