چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ /21, February 2018

برچسب: طراحی ظاهری تندر۹۰ پلاس


مشخصات فنی تندر 90 پلاس / تصاویر کاربلد

مشخصات فنی تندر 90 پلاس / تصاویر

اخیرا این خودرو در نمایشگاه خودرو اصفهان به نمایش درآمد، البته قبل از آن در نمایشگاه خودرو تبریز هم رونمایی شده بود که پیش تر کاربلد به آن پرداخته بود، در ادامه به تغییرات اعمال شده در تندر 90...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد