چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ /21, February 2018

برچسب: سیستم DBC


سیستم DBC یا HDC در خودرو چیست؟ کاربلد

سیستم DBC یا HDC در خودرو چیست؟

این سیستم از سوی خودروسازان مختلف با اسامی متفاوت و حروف اختصاری ویژه نامیده می‌شود و ممکن است در کاتالوگ خودروها یا تبلیغات شرکت‌ها نام‌هایی مانند DBC یا HDC را ببینید هرچند درنهایت تمام آن‌ها...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد