چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ /21, February 2018

برچسب: روانشناسی خودرو


خودرویتان درباره شما چه می‌گوید؟ کاربلد

خودرویتان درباره شما چه می‌گوید؟

شاید هیچ‌گاه به این فکر نکرده‌اید خودرو به عنوان منعکس کننده‌ی شخصیت و هویت شما عمل نماید اما خودرو دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد مخصوصاً اگر شما یک مرد باشید. یکی از مؤسسات آمریکایی...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد