پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ /18, January 2018

برچسب: دی اس 7 کراس بک


مشخصات دی اس 7 کراس بک فرانسوی کاربلد

مشخصات دی اس 7 کراس بک فرانسوی

DS 7 یکی از خودرو های شاسی بلند شرکت دی اس است و همانگونه که از نامش مشخص است دارای طراحی بدنه در قسمت عقب شبیه به خودرو های... .در ادامه مشخصات کامل دی اس 7 کراس بک با کاربلد همراه شوید...