چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ /21, February 2018

برچسب: تیگو 3X


رکورد شکنی فروش ام وی ام  ایکس 22 کاربلد

رکورد شکنی فروش ام وی ام ایکس 22

خودرویی که از چند ماه گذشته با سر و صدای زیاد، با حضور در محافل جوان پسند و برگزاری مراسم های هیجان انگیز، جای خود را در دل جوانان باز کرد، رکورد فروش شرکت مدیران خودرو را تنها ظرف 2هفته از آغاز...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد