چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ /21, February 2018

برچسب: استاندارد های آلایندگی


آشنایی با استاندارد‌های آلایندگی یورو کاربلد

آشنایی با استاندارد‌های آلایندگی یورو

استانداردهای آلایندگی یورو (از ۱ تا ۶) میزان بیشینه مجاز را برای انتشار گازهای آلاینده خودروهایی که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته می‌شوند، تعریف می‌کند. این استانداردها، انتشار اکسیدهای...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد