پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ /26, April 2018

آخرین قیمت محصولات بی ام و


آخرین قیمت انواع محصولات بی ام و در بازار ایران طبق قیمت بازار خودرو در سطح شهر تهران به شرح زیر اعلام میگردد. دعوت میکنیم در ادامه با سایت تخصصی خودرو ، کاربلد همراه باشید ... .

جدیدترین قیمت محصولات بی ام و - BMW ( پرشیا خودرو ) ، فروردین ماه 1397

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
بی‌ام و I8 فول - 2015 1,300,000,000 وارداتی
بی‌ام و I8 فول - 2016 1,590,000,000 وارداتی
بی‌ام و سری 1 پنج در - Exotic 2017 --- 377,900,000
بی‌ام و سری 1 پنج در - Executive 2018 --- 389,900,000
بی‌ام و سری 1 پنج در - Comfort 2018 --- 393,900,000
بی‌ام و سری 1 پنج در - Premium 2018 --- 399,900,000
بی‌ام و سری 1 پنج در - Dynamic 2018 --- 449,000,000
بی‌ام و سری 1 پنج در - Dynamic Sport 2018 --- 464,000,000
بی‌ام و سری 2 - Active Tourer 2017 --- 354,900,000
بی‌ام و 320I 480,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 730,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 770,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 790,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 820,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 850,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 960,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 1,030,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 1,080,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 1,120,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 1,150,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 1,200,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 1,250,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Intelligent 1,330,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 1,390,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 1,450,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 490,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 530,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 565,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 590,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 560,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 610,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 630,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 640,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 640,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 670,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 695,000,000 توقف فروش

 

آرشیو : آخرین قیمت محصولات BMW ، اسفند ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات بی ام و - BMW ( پرشیا خودرو ) ، اسفند ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
بی‌ام و I8 فول - 2015 1,300,000,000 وارداتی
بی‌ام و I8 فول - 2016 1,590,000,000 وارداتی
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) --- 243,000,000
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) --- 253,000,000
بی‌ام و 220I کوپه 460,000,000 289,900,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 435,000,000 284,000,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 445,000,000 294,000,000
بی‌ام و 225i Active Tourer 480,000,000 344,000,000
بی‌ام و 320I 475,000,000 ---
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 750,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 820,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 890,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 910,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 950,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 960,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 990,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 1,050,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 1,090,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 1,120,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 1,200,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 1,250,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Intelligent 1,390,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 1,450,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 1,550,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 560,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 570,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 595,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 630,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 650,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 700,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 720,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 740,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 795,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 815,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 830,000,000 توقف فروش


آرشیو : آخرین قیمت محصولات BMW ، بهمن ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات بی ام و - BMW ( پرشیا خودرو ) ، بهمن ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
بی‌ام و I8 فول - 2015 1,300,000,000 وارداتی
بی‌ام و I8 فول - 2016 1,590,000,000 وارداتی
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) --- 243,000,000
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) --- 253,000,000
بی‌ام و 220I کوپه 460,000,000 289,900,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 435,000,000 284,000,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 445,000,000 294,000,000
بی‌ام و 225i Active Tourer 480,000,000 344,000,000
بی‌ام و 320I 475,000,000 ---
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 750,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 820,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 890,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 910,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 950,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 960,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 990,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 1,050,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 1,090,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 1,120,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 1,200,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 1,250,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Intelligent 1,390,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 1,450,000,000 توقف فروش
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 1,550,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 560,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 570,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 595,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 630,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 650,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 700,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 720,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 750,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 805,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 835,000,000 توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 850,000,000 توقف فروش

 

آرشیو : آخرین قیمت محصولات BMW ، دی ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات بی ام و - BMW ( پرشیا خودرو ) ، دی ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
بی‌ام و I8 فول - 2015 1,030,000,000 وارداتی
بی‌ام و I8 فول - 2016 1,090,000,000 وارداتی
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) --- 243,000,000
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) --- 253,000,000
بی‌ام و 220I کوپه 360,000,000 289,900,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 335,000,000 284,000,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 345,000,000 294,000,000
بی ام و Active tourer 225i 380,000,000 344,000,000
بی ام و 320i 375,000,000 ---
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 670,000,000 499,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 690,000,000 499,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 710,000,000 529,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 730,000,000 544,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 760,000,000 574,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 800,000,000 619,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 830,000,000 629,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 850,000,000 ---
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 925,000,000 754,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 930,000,000 779,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 1,000,000,000 819,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 1,050,000,000 829,000,000
بی ام و 730LI تیپ Intrlligent 1,150,000,000 834,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 1,180,000,000 844,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 1,290,000,000 869,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 440,000,000 362,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 450,000,000 366,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 475,000,000 389,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 495,000,000 399,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 495,000,000 439,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 500,000,000 475,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 510,000,000 485,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 630,000,000 500,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 530,000,000 494,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 655,000,000 515,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 670,000,000 535,000,000

 

آرشیو : آخرین قیمت محصولات BMW ، آذرماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات بی ام و - BMW ( پرشیا خودرو ) ، آذر ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
بی‌ام و I8 فول - 2015 920,000,000 وارداتی
بی‌ام و I8 فول - 2016 990,000,000 وارداتی
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) --- 243,000,000
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) --- 253,000,000
بی‌ام و 220I کوپه 320,000,000 289,900,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 305,000,000 284,000,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 315,000,000 294,000,000
بی ام و Active tourer 225i 350,000,000 344,000,000
بی ام و 320i 335,000,000 ---
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 540,000,000 499,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 550,000,000 499,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 580,000,000 529,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 590,000,000 544,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 620,000,000 574,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 650,000,000 619,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 680,000,000 629,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 710,000,000 ---
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 785,000,000 754,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 795,000,000 779,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 855,000,000 819,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 870,000,000 829,000,000
بی ام و 730LI تیپ Intrlligent 880,000,000 834,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 900,000,000 844,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 930,000,000 869,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 375,000,000 362,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 380,000,000 366,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 395,000,000 389,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 405,000,000 399,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 445,000,000 439,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 440,000,000 449,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 450,000,000 454,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 478,000,000 484,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 467,000,000 464,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 488,000,000 489,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 510,000,000 499,000,000

 

آرشیو : آخرین قیمت محصولات BMW ، آبان ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات بی ام و - BMW ( پرشیا خودرو ) ، آبان ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
بی‌ام و I8 فول - 2015 890,000,000 وارداتی
بی‌ام و I8 فول - 2016 980,000,000 وارداتی
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) --- 243,000,000
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) --- 253,000,000
بی‌ام و 220I کوپه 290,000,000 289,900,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 285,000,000 284,000,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 294,000,000 294,000,000
بی ام و Active tourer 225i --- 344,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 510,000,000 499,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 510,000,000 499,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 530,000,000 529,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 548,000,000 544,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 581,000,000 574,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 625,000,000 619,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 650,000,000 629,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 680,000,000 ---
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 755,000,000 754,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 785,000,000 779,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 825,000,000 819,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 840,000,000 829,000,000
بی ام و 730LI تیپ Intrlligent 850,000,000 834,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 870,000,000 844,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 900,000,000 869,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 355,000,000 362,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 368,000,000 366,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 391,000,000 389,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 405,000,000 399,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 445,000,000 439,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 456,000,000 449,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 460,000,000 454,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 478,000,000 464,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 469,000,000 484,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 477,000,000 489,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 505,000,000 499,000,000

 

آرشیو : آخرین قیمت محصولات BMW ، مهرماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات بی ام و - BMW ( پرشیا خودرو ) ، مهر ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
بی‌ام و I8 فول - 2015 900,000,000 وارداتی
بی‌ام و I8 فول - 2016 1,000,000,000 وارداتی
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) --- 243,000,000
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) --- 253,000,000
بی‌ام و 220I کوپه --- 289,900,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 --- 284,000,000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 --- 294,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E --- 489,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport --- 499,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier --- 519,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport --- 535,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Superior 28E --- 549,000,000
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport --- 564,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 620,000,000 599,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 650,000,000 624,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 670,000,000 634,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 725,000,000 719,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Diamond+ 750,000,000 744,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 775,000,000 759,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 815,000,000 789,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 825,000,000 799,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 855,000,000 812,000,000
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 900,000,000 839,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 355,000,000 362,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 368,000,000 366,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 385,000,000 379,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 395,000,000 384,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 445,000,000 429,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 450,000,000 439,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 457,000,000 444,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 464,000,000 454,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 453,000,000 474,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 462,000,000 479,000,000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 475,000,000 489,000,000

به اشتراک گذاری با دوستاننظرات در مورد این مطلب ثبت نظرنظرات

  1. کاربلد (سابقه: 962 نظر) پاسخ می دهم!
    7 ماه پیش

    نظر سنجی: به نظر شما این مطلب مفید بود؟ (لایک)

نظر شما چیست؟

(اختیاری)

 کانال تلگرام کاربلد

کانال خودرویی جذاب کاربلد را از دست ندهید!
اخبار روز دنیای خودرو / قیمت انواع خودرو / نکات و ترفند های آموزشی / ویدیو های جذاب / نقد و بررسی خودرو

از شما دعوت می کنیم روی لینک زیر کلیک کرده و به کانال بپوندید

عضویت در کانال

عضویت در گروه تلگرام کاربلد