پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ /26, April 2018

آخرین قیمت محصولات تویوتا


آخرین قیمت انواع محصولات تویوتا در بازار ایران طبق قیمت بازار خودرو در سطح شهر تهران به شرح زیر اعلام میگردد. دعوت میکنیم در ادامه با سایت تخصصی خودرو ، کاربلد همراه باشید ... .

جدیدترین قیمت محصولات تویوتا - Toyota ( ایرتویا ) ، فروردین ماه 1397

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
تویوتا CH-R تیپ Dynamic 251,000,000 249,000,000
تویوتا CH-R تیپ Premium 259,000,000 254,000,000
تویوتا CH-R تیپ Lounge 273,000,000 259,000,000
تویوتا CH-R تیپ Icon 272,000,000 254,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ C 180,000,000 199,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 188,000,000 202,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 194,000,000 208,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 1 312,000,000 299,500,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 2 318,000,000 305,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 325,000,000 310,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 2 333,000,000 339,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 343,000,000 352,000,000
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 300,000,000 توقف فروش
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 335,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 270,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 295,000,000 وارداتی
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 360,000,000 توقف فروش

 

آرشیو | قیمت محصولات تویوتا ، اسفند 1396

جدیدترین قیمت محصولات تویوتا - Toyota ( ایرتویا ) ، اسفند ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
تویوتا CH-R تیپ Dynamic 246,000,000 249,000,000
تویوتا CH-R تیپ Premium 255,000,000 254,000,000
تویوتا CH-R تیپ Lounge 280,000,000 259,000,000
تویوتا CH-R تیپ Icon --- 254,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ C 182,000,000 199,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 191,000,000 202,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 197,000,000 208,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 1 324,000,000 299,500,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 2 329,000,000 305,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 335,000,000 310,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 2 به زودی 339,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 به زودی 352,000,000
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 310,000,000 توقف فروش
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 345,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 250,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 275,000,000 وارداتی
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 340,000,000 توقف فروش

 

آرشیو | قیمت محصولات تویوتا ، بهمن 1396

قیمت محصولات تویوتا - Toyota ( ایرتویا ) ، بهمن ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
تویوتا CH-Rتیپ Dynamic 246,000,000 249,000,000
تویوتا CH-R تیپ Premium 255,000,000 254,000,000
تویوتا CH-R تیپ Lounge 280,000,000 259,000,000
تویوتا CH-R تیپ Icon --- 254,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ 1 169,000,000 199,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 178,000,000 202,000,000
تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 189,000,000 208,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 1 308,000,000 299,500,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 2 315,000,000 305,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 320,000,000 310,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 2 به زودی 339,000,000
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 به زودی 352,000,000
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 310,000,000 توقف فروش
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 345,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری LE مدل 2016 250,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 275,000,000 وارداتی
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 340,000,000 توقف فروش

 

آرشیو | قیمت محصولات تویوتا ، دی 1396

قیمت محصولات تویوتا - Toyota ( ایرتویا ) ، دی ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
تویوتا CH-R بنزینی توربو 250,000,000 ---
تویوتا CH-R هیبریدی 1.8 258,000,000 ---
تویوتا پریوس 2017 نیمه فول 153,000,000 156,000,000
تویوتا پریوس 2017 فول 160,000,000 162,000,000
تویوتا پریوس 2017 + سانروف --- 178,000,000
تویوتا کرولا XLI X فول 2016 172,000,000 توقف فروش
تویوتا کرولا XLI X فول 2016 175,000,000 وارداتی
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نیمه‌فول 280,000,000 233,000,000
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 فول 313,000,000 279,800,000
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 300,000,000 توقف فروش
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 335,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 240,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 270,000,000 وارداتی
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 319,000,000 توقف فروش

 

آرشیو | قیمت محصولات تویوتا ، آذر ماه 1396

قیمت محصولات تویوتا - Toyota ( ایرتویا ) ، آذر ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
تویوتا CH-R بنزینی توربو 230,000,000 ---
تویوتا CH-R هیبریدی 1.8 235,000,000 ---
تویوتا پریوس 2017 نیمه فول 149,000,000 156,000,000
تویوتا پریوس 2017 فول 156,000,000 162,000,000
تویوتا پریوس 2017 + سانروف --- 178,000,000
تویوتا کرولا XLI X فول 2016 172,000,000 توقف فروش
تویوتا کرولا GLI فول 2016 175,000,000 وارداتی
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نیمه‌فول 272,000,000 233,000,000
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 فول 289,000,000 279,800,000
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 265,000,000 توقف فروش
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 300,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 235,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 265,000,000 وارداتی
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 315,000,000 توقف فروش

 

آرشیو | قیمت محصولات تویوتا ، آبان 1396

قیمت محصولات تویوتا - Toyota ( ایرتویا ) ، آبان 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
تویوتا CH-R بنزینی توربو 215,000,000 ---
تویوتا CH-R هیبریدی 1.8 224,000,000 ---
تویوتا یاریس هاچ‌بک 2016 ناموجود توقف فروش
تویوتا یاریس صندوقدار - 2016 ناموجود توقف فروش
تویوتا پریوس 2017 نیمه‌فول 148,000,000 156,000,000
تویوتا پریوس 2017 فول 154,000,000 162,000,000
تویوتا پریوس 2017 + سانروف --- 178,000,000
تویوتا کرولا XLI X فول 2016 158,000,000 توقف فروش
تویوتا کرولا GLI فول 2016 159,000,000 وارداتی
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نیمه‌فول 246,000,000 233,000,000
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 فول 263,000,000 269,800,000
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 240,000,000 توقف فروش
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 265,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 210,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 247,000,000 وارداتی
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 290,000,000 توقف فروش

 

آرشیو | قیمت محصولات تویوتا ، مهر 1396

قیمت محصولات تویوتا - Toyota ( ایرتویا ) ، مهر 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
تویوتا CH-R بنزینی توربو 215,000,000 ---
تویوتا CH-R هیبریدی 1.8 224,000,000 ---
تویوتا یاریس هاچ‌بک 2016 126,000,000 توقف فروش
تویوتا یاریس صندوقدار - 2016 126,000,000 توقف فروش
تویوتا پریوس 2017 نیمه‌فول 142,000,000 149,000,000
تویوتا پریوس 2017 فول 155,000,000 162,000,000
تویوتا پریوس 2017 + سانروف 173,000,000 178,000,000
تویوتا کرولا XLI X فول 2016 156,000,000 توقف فروش
تویوتا کرولا GLI فول 2016 158,000,000 وارداتی
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نیمه‌فول 244,000,000 233,000,000
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 فول 256,000,000 258,000,000
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 243,000,000 توقف فروش
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 265,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 210,000,000 توقف فروش
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 250,000,000 وارداتی
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 290,000,000 توقف فروش

به اشتراک گذاری با دوستاننظرات در مورد این مطلب ثبت نظرنظرات

  1. کاربلد (سابقه: 962 نظر) پاسخ می دهم!
    7 ماه پیش

    نظر سنجی: به نظر شما این مطلب مفید بود؟ (لایک)

نظر شما چیست؟

(اختیاری)

 کانال تلگرام کاربلد

کانال خودرویی جذاب کاربلد را از دست ندهید!
اخبار روز دنیای خودرو / قیمت انواع خودرو / نکات و ترفند های آموزشی / ویدیو های جذاب / نقد و بررسی خودرو

از شما دعوت می کنیم روی لینک زیر کلیک کرده و به کانال بپوندید

عضویت در کانال

عضویت در گروه تلگرام کاربلد