جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ /27, April 2018

آخرین قیمت محصولات هیوندای


آخرین قیمت انواع محصولات هیوندای در بازار ایران طبق قیمت بازار خودرو در سطح شهر تهران به شرح زیر اعلام میگردد. دعوت میکنیم در ادامه با سایت تخصصی خودرو ، کاربلد همراه باشید ... .

 

بروزرسانی | آخرین قیمت محصولات هیوندای - فروردین ماه 1397

جدیدترین قیمت محصولات هیوندای - فروردین ماه 1397

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
هیوندای اکسنت 2017 115,000,000 وارداتی
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue 123,000,000 وارداتی
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 ناموجود ---
هیوندای النترا 2.0 دوایربگ 2017 --- وارداتی
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 189,000,000 147,226,000
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 --- 204,961,000
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 224,000,000 243,984,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL 175,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS 193,000,000 162,900,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس 208,000,000 ---
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL 230,000,000 243,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS 245,000,000 257,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS 257,000,000 269,900,000
هیوندای توسان 2017 - فول 255,000,000 وارداتی
هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک 266,000,000 239,561,000
هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک 2017 330,000,000 287,292,000

 

آرشیو | قیمت محصولات هیوندای ، اسفند ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات هیوندای - Hyundai ، اسفندماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
هیوندای اکسنت 2017 117,000,000 وارداتی
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue 126,000,000 وارداتی
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 ناموجود ---
هیوندای النترا 2.0 دوایربگ 2017 --- وارداتی
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 190,000,000 147,226,000
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 --- 161,388,000
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 236,000,000 243,984,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL 185,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS 205,000,000 162,900,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس 214,000,000 ---
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL 230,000,000 243,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS 250,000,000 257,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS 260,000,000 269,900,000
هیوندای توسان 2017 - فول 259,000,000 وارداتی
هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک 263,000,000 239,553,000
هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک 2017 330,000,000 287,292,000

 

آرشیو | قیمت محصولات هیوندای ، بهمن ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات هیوندای ، بهمن ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
هیوندای اکسنت 2017 117,000,000 وارداتی
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue 126,000,000 وارداتی
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 ناموجود ---
هیوندای النترا 2.0 دوایربگ 2017 --- وارداتی
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 185,000,000 147,226,000
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 --- 161,388,000
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 236,000,000 243,984,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL 189,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS 209,000,000 162,900,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس 219,000,000 ---
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL 221,000,000 181,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS 235,000,000 199,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS 258,000,000 213,900,000
هیوندای توسان 2017 - فول 259,000,000 وارداتی
هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک 264,000,000 239,553,000
هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک 2017 329,000,000 287,292,000

 

آرشیو | قیمت محصولات هیوندای ، دی ماه 1396

آخرین قیمت محصولات هیوندای - Hyundai در ایران

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
هیوندای اکسنت 2017 117,000,000 وارداتی
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue 126,000,000 وارداتی
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 ناموجود ---
هیوندای النترا 2.0 دوایربگ 2017 --- وارداتی
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 170,000,000 147,226,000
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 --- 152,668,000
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 219,000,000 وارداتی
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL 179,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS 192,000,000 162,900,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس 200,000,000 ---
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL --- 181,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS --- 198,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید + GLS --- 208,900,000
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس 236,000,000 وارداتی
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس + اتوپارک 240,000,000 234,140,000
هیوندای سانتافه . دوایربگ نیوفیس . 2017 --- وارداتی
هیوندای سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2017 295,000,000 262,892,000

 

آرشیو | قیمت محصولات هیوندای ، آبان ماه 1396

آخرین قیمت محصولات هیوندای - Hyundai در ایران

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
هیوندای اکسنت 2017 109,000,000 وارداتی
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue 123,000,000 وارداتی
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 ناموجود ---
هیوندای النترا 2.0 دوایربگ 2017 145,000,000 وارداتی
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 158,000,000 147,226,000
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 --- 152,668,000
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 192,000,000 193,778,000
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2017 205,000,000 وارداتی
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL 160,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS 175,000,000 162,900,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس 179,000,000 ---
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL --- 173,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS --- 188,900,000
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید + GLS --- 198,900,000
هیوندای توسان 2017 - لو آپشن 172,000,000 وارداتی
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس 208,000,000 وارداتی
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس + اتوپارک 214,000,000 207,762,000
هیوندای سانتافه . دوایربگ نیوفیس . 2017 --- وارداتی
هیوندای سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2017 263,000,000 241,528,000

 

آرشیو | قیمت محصولات هیوندای ، مهرماه 1396

آخرین قیمت محصولات هیوندای - Hyundai در ایران

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
هیوندای اکسنت 2017 110,000,000 وارداتی
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue 117,000,000 وارداتی
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 ناموجود ---
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس دوایربگ 2017 141,000,000 وارداتی
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017 154,000,000 147,226,000
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 185,000,000 189,540,000
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2017 195,000,000 وارداتی
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL 162,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS 175,000,000 162,900,000
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس 181,000,000 ---
هیوندای توسان 2017 - لو آپشن 170,000,000 وارداتی
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس 200,000,000 وارداتی
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس + اتوپارک 208,000,000 194,950,000
هیوندای سانتافه . دوایربگ نیوفیس . 2017 --- وارداتی
هیوندای سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2017 252,000,000 وارداتی

به اشتراک گذاری با دوستاننظرات در مورد این مطلب ثبت نظرنظرات

  1. کاربلد (سابقه: 962 نظر) پاسخ می دهم!
    7 ماه پیش

    نظر سنجی: به نظر شما این مطلب مفید بود؟ (لایک)

نظر شما چیست؟

(اختیاری)

 کانال تلگرام کاربلد

کانال خودرویی جذاب کاربلد را از دست ندهید!
اخبار روز دنیای خودرو / قیمت انواع خودرو / نکات و ترفند های آموزشی / ویدیو های جذاب / نقد و بررسی خودرو

از شما دعوت می کنیم روی لینک زیر کلیک کرده و به کانال بپوندید

عضویت در کانال

عضویت در گروه تلگرام کاربلد