پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ /22, March 2018

آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو


آخرین قیمت به روز انواع محصولات مدیران خودرو در بازار ایران طبق قیمت بازار خودرو در سطح شهر تهران به شرح زیر اعلام میگردد. دعوت میکنیم در ادامه با سایت تخصصی خودرو ، کاربلد همراه باشید ... .

 

بروزرسانی : آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو - اسفند ماه 1396

 

جدیدترین قیمت محصولات مدیران خودرو ، اسفند ماه 1396

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  MVM 110 S / کامفورت

ناموجود

توقف تولید

  MVM 110 S / لاکچری

ناموجود

توقف تولید

  MVM 550 دنده ای (Luxury)

ناموجود

توقف تولید

  MVM 550 اتوماتیک (Luxury)

ناموجود

توقف تولید

  MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت

46,500,000

49,390,000

  MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Luxury)

47,700,000

49,390,000

  MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Excellent)

51,000,000

51,410,000

  ام وی ام X22  - دنده ای

60,000,000

60,410,000

  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت)

61,000,000

61,980,000

  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

62,000,000

62,060,000

  ام وی ام X22 - اتوماتیک

67,000,000

68,810,000

  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت)

69,300,000

70,380,000

  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX

69,800,000

71,710,000

  ام وی ام X33 S

77,900,000

80,030,000

  ام وی ام X33 S اسپورت

81,000,000

82,090,000

  چری آریزو 5 (دنده‌ای)

70,500,000

71,100,000

  چری آریزو 5 (Luxury)

73,000,000

---

  چری آریزو 5 (Excellent)

78,000,000

77,790,000

  چری آریزو 5 (Turbo)

87,000,000

88,500,000

  چری تیگو 5 (Luxury Sport)

104,000,000

104,500,000

  چری تیگو 5 (Excellent)

107,000,000

109,800,000

  چری تیگو 7 (Excellent)

141,000,000

145,700,000

 

آرشیو : قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن ماه 1396

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 S / کامفورت

ناموجود

توقف تولید

MVM 110 S / لاکچری

ناموجود

توقف تولید

MVM 550 دنده ای (Luxury)

ناموجود

توقف تولید

MVM 550 اتوماتیک (Luxury)

ناموجود

توقف تولید

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت

46,500,000

49,390,000

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Luxury)

47,700,000

49,390,000

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Excellent)

51,000,000

51,410,000

ام وی ام X22 - دنده ای

60,000,000

60,410,000

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت)

61,000,000

61,980,000

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

62,000,000

62,060,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک

67,000,000

68,810,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت)

69,300,000

70,380,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX

69,800,000

71,710,000

ام وی ام X33 S

77,900,000

80,030,000

ام وی ام X33 S اسپورت

81,000,000

82,090,000

چری آریزو 5 (دنده‌ای)

70,500,000

71,100,000

چری آریزو 5 (Luxury)

73,000,000

---

چری آریزو 5 (Excellent)

77,500,000

77,790,000

چری آریزو 5 (Turbo)

86,500,000

85,910,000

چری تیگو 5 جدید (Luxury)

95,000,000

95,490,000

چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport)

101,000,000

102,380,000

چری تیگو 5 جدید (Excellent)

105,000,000

107,680,000

چری تیگو 7 (Excellent)

137,000,000

141,480,000

 

آرشیو : قیمت محصولات مدیران خودرو ، دی ماه 1396

 

آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 S / کامفورت

25,000,000

توقف تولید

MVM 110 S / لاکچری

27,000,000

توقف تولید

MVM 550 دنده ای (Luxury)

55,000,000

توقف تولید

MVM 550 اتوماتیک (Luxury)

62,000,000

توقف تولید

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت

45,500,000

49,390,000

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Luxury)

46,700,000

49,390,000

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Excellent)

50,000,000

50,900,000

ام وی ام X22 - دنده ای

58,000,000

59,220,000

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت)

59,500,000

60,760,000

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

61,000,000

62,060,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک

66,000,000

67,460,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت)

67,300,000

69,000,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX

69,000,000

70,300,000

ام وی ام X33 S

77,500,000

80,300,000

ام وی ام X33 S اسپورت

80,000,000

82,090,000

چری آریزو 5 (دنده‌ای)

---

69,700,000

چری آریزو 5 (Luxury)

72,000,000

---

چری آریزو 5 (Excellent)

76,500,000

77,790,000

چری آریزو 5 (Torbo)

---

83,400,000

چری تیگو 5 جدید (Luxury)

93,000,000

95,490,000

چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport)

96,000,000

99,390,000

چری تیگو 5 جدید (Excellent)

101,000,000

104,540,000

چری تیگو 7 (Excellent)

130,000,000

138,700,000

 

آرشیو | قیمت محصولات مدیران خودرو ، آذرماه 1396

 

آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 S / کامفورت

27,500,000

32,000,000

MVM 110 S / لاکچری

30,000,000

34,500,000

MVM 550 دنده ای (Luxury)

55,000,000

56,590,000

MVM 550 اتوماتیک (Luxury)

62,000,000

64,690,000

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت

45,500,000

---

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Luxury)

46,700,000

49,390,000

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Excellent)

50,000,000

49,850,000

MVM 315 صندوقدار

---

46,200,000

ام وی ام X22 - دنده ای

57,000,000

57,400,000

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت)

58,500,000

58,900,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک

65,000,000

65,400,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت)

66,300,000

66,900,000

ام وی ام X33 S

76,500,000

77,690,000

ام وی ام X33 S اسپورت

79,000,000

79,690,000

چری آریزو 5 (دنده‌ای)

---

65,290,000

چری آریزو 5 (Luxury)

72,000,000

71,600,000

چری آریزو 5 (Excellent)

75,500,000

77,790,000

چری آریزو 5 (Torbo)

---

81,700,000

چری تیگو 5 جدید (Luxury)

92,000,000

95,490,000

چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport)

95,000,000

96,490,000

چری تیگو 5 جدید (Excellent)

98,000,000

101,400,000

چری تیگو 7 (Luxury)

---

119,900,000

چری تیگو 7 (Excellent)

128,000,000

127,900,000

 

آرشیو | قیمت محصولات مدیران خودرو ، آبان ماه 1396

 

آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 S / کامفورت

28,300,000

32,000,000

MVM 110 S / لاکچری

32,000,000

34,500,000

MVM 550 دنده ای (Luxury)

55,000,000

56,590,000

MVM 550 اتوماتیک (Luxury)

62,000,000

64,690,000

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت

45,000,000

---

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Luxury)

46,700,000

49,390,000

MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Excellent)

50,000,000

49,850,000

MVM 315 صندوقدار

43,000,000

46,200,000

ام وی ام X22 - دنده ای

57,000,000

57,400,000

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت)

58,500,000

58,900,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک

65,000,000

65,400,000

ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت)

66,300,000

66,900,000

ام وی ام X33 S

76,500,000

77,690,000

ام وی ام X33 S اسپورت

79,000,000

79,690,000

چری آریزو 5 (دنده‌ای)

---

65,290,000

چری آریزو 5 (Luxury)

72,000,000

71,600,000

چری آریزو 5 (Excellent)

75,500,000

77,790,000

چری آریزو 5 (Torbo)

---

81,700,000

چری تیگو 5 جدید (Luxury)

92,000,000

95,490,000

چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport)

95,000,000

96,490,000

چری تیگو 5 جدید (Excellent)

98,000,000

101,400,000

چری تیگو 7 (Luxury)

---

119,900,000

چری تیگو 7 (Excellent)

128,600,000

127,900,000

به اشتراک گذاری با دوستاننظرات در مورد این مطلب ثبت نظرنظرات

  1. کاربلد (سابقه: 958 نظر) پاسخ می دهم!
    6 ماه پیش

    نظر سنجی: به نظر شما این مطلب مفید بود؟ (لایک)

نظر شما چیست؟

(اختیاری)

 کانال تلگرام کاربلد

کانال خودرویی جذاب کاربلد را از دست ندهید!
اخبار روز دنیای خودرو / قیمت انواع خودرو / نکات و ترفند های آموزشی / ویدیو های جذاب / نقد و بررسی خودرو

از شما دعوت می کنیم روی لینک زیر کلیک کرده و به کانال بپوندید

عضویت در کانال

عضویت در گروه تلگرام کاربلد