چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ /25, April 2018

آخرین قیمت محصولات کرمان موتور


به روزترین قیمت انواع محصولات کرمان خودرو در بازار ایران طبق قیمت بازار خودرو در سطح شهر تهران به شرح زیر اعلام میگردد. دعوت میکنیم در ادامه با سایت تخصصی خودرو ، کاربلد همراه باشید ... .

بروزرسانی : آخرین قیمت محصولات کرمان موتور - فروردین ماه 1397

جدیدترین قیمت محصولات کرمان موتور ، فروردین ماه 1397

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
لیفان X50 - دنده ای 45,300,000 توقف تولید
لیفان X50 - اتوماتیک ناموجود 59,900,000
لیفان X60 دنده ای ناموجود توقف تولید
لیفان X60 - اتوماتیک 66,900,000 76,500,000
لیفان 820 95,000,000 99,000,000
جک J5 دنده ای ناموجود توقف تولید
جک J5 اتوماتیک 67,800,000 63,150,000
جک S3 اتوماتیک 81,000,000 78,000,000
جک S5 دنده ای 92,000,000 87,000,000
جک S5 اتوماتیک 113,000,000 104,900,000
هیوندای I10 جدید 77,000,000 توقف تولید
هیوندای I20 جدید 108,000,000 115,000,000
هیوندای اکسنت 110,000,000 112,900,000
هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) --- 147,900,000
هیوندای النترا 2.0 186,000,000 204,500,000
هیوندای سوناتا LF 220,000,000 248,000,000
هیوندای توسان TL 255,000,000 278,000,000
هیوندای سانتافه DM 295,000,000 335,000,000
هیوندای آزرا 2018 --- 379,000,000

 

آرشیو : قیمت محصولات کرمان موتور ، اسفندماه 1396

آخرین قیمت محصولات کرمان موتور - اسفندماه 96

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
لیفان X50  - دنده ای 45,300,000 توقف تولید
لیفان X50 - اتوماتیک ناموجود 56,150,000
لیفان X60 دنده ای ناموجود توقف تولید
لیفان X60 - اتوماتیک 66,900,000 69,500,000
لیفان 820 95,000,000 99,000,000
جک J5 دنده ای ناموجود توقف تولید
جک J5 اتوماتیک 67,800,000 63,150,000
جک S3 اتوماتیک 83,000,000 78,000,000
جک S5 دنده ای 95,000,000 87,000,000
جک S5 اتوماتیک 114,000,000 104,900,000
هیوندای I10 جدید 77,000,000 توقف تولید
هیوندای I20 جدید 100,000,000 96,050,000
هیوندای اکسنت 116,000,000 107,000,000
هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) --- 147,900,000
هیوندای النترا 2.0 190,000,000 198,000,000
هیوندای سوناتا LF 234,000,000 248,000,000
هیوندای توسان TL 260,000,000 279,000,000
هیوندای سانتافه DM 310,000,000 335,000,000

 

آرشیو : قیمت محصولات کرمان موتور ، بهمن ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات کرمان موتور ، بهمن ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
لیفان X50 - دنده ای 44,900,000 توقف تولید
لیفان X50 - اتوماتیک ناموجود 56,150,000
لیفان X60 دنده ای ناموجود توقف تولید
لیفان X60 - اتوماتیک 66,500,000 69,500,000
لیفان 820 93,500,000 91,250,000
جک J5 دنده ای ناموجود توقف تولید
جک J5 اتوماتیک 67,500,000 63,150,000
جک S3 اتوماتیک 81,000,000 78,000,000
جک S5 دنده ای 90,000,000 87,000,000
جک S5 اتوماتیک 107,000,000 104,900,000
هیوندای I10 جدید 78,500,000 توقف تولید
هیوندای I20 جدید 99,500,000 96,050,000
هیوندای اکسنت 117,000,000 107,000,000
هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) --- 147,900,000
هیوندای النترا 2.0 185,000,000 198,000,000
هیوندای سوناتا LF 238,000,000 248,000,000
هیوندای توسان TL 263,000,000 279,000,000
هیوندای سانتافه DM 313,000,000 335,000,000

 

آرشیو : قیمت محصولات کرمان موتور ، دی ماه 1396

آخرین قیمت کرمان خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
جیلی GC6 اتوماتیک 48,000,000 47,800,000
لیفان X50 - دنده ای 44,500,000 توقف تولید
لیفان X50 - اتوماتیک 55,000,000 توقف تولید
لیفان X60 دنده ای ناموجود توقف تولید
لیفان X60 - اتوماتیک 67,500,000 توقف تولید
لیفان 820 91,500,000 توقف تولید
جک J5 دنده ای 54,600,000 توقف تولید
جک J5 اتوماتیک 65,500,000 63,150,000
جک S3 اتوماتیک به زودی 78,000,000
جک S5 دنده ای 89,500,000 87,000,000
جک S5 اتوماتیک 105,000,000 99,900,000
هیوندای I10 جدید 78,000,000 توقف تولید
هیوندای I20 جدید 97,000,000 96,050,000
هیوندای اکسنت 114,000,000 107,000,000
هیوندای النترا 2.0 169,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF 218,000,000 218,900,000
هیوندای توسان TL 237,000,000 204,900,000
هیوندای النترا 2.0 275,000,000 266,900,000

 

آرشیو : قیمت محصولات کرمان موتور ، آذر ماه 1396

آخرین قیمت کرمان خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
جیلی GC6 اتوماتیک 49,000,000 47,800,000
لیفان X50 - دنده ای 46,500,000 49,150,000
لیفان X50 - اتوماتیک 56,000,000 56,150,000
لیفان X60 دنده ای ناموجود 61,560,000
لیفان X60 - اتوماتیک 67,500,000 69,500,000
لیفان 820 91,500,000 91,250,000
جک J5 دنده ای 54,600,000 55,350,000
جک J5 اتوماتیک 64,400,000 63,150,000
جک S3 اتوماتیک به زودی 73,990,000
جک S5 دنده ای 85,500,000 87,000,000
جک S5 اتوماتیک 99,600,000 99,900,000
هیوندای I10 جدید 72,300,000 72,150,000
هیوندای I20 جدید 91,000,000 93,050,000
هیوندای اکسنت 105,000,000 97,900,000
هیوندای النترا 2.0 160,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF 199,000,000 218,900,000
هیوندای توسان TL 208,000,000 204,900,000
هیوندای سانتافه DM 251,000,000 266,900,000

 

آرشیو : قیمت محصولات کرمان موتور ، آبان ماه 1396

آخرین قیمت کرمان خودرو

 نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
جیلی GC6 اتوماتیک 47,500,000 47,800,000
لیفان X50 - دنده ای 46,500,000 49,150,000
لیفان X50 - اتوماتیک 56,000,000 56,150,000
لیفان X60 دنده ای ناموجود 61,560,000
لیفان X60 - اتوماتیک 67,500,000 69,500,000
لیفان 820 91,500,000 91,250,000
جک J5 دنده ای 54,600,000 55,350,000
جک J5 اتوماتیک 64,400,000 63,150,000
جک S3 اتوماتیک به زودی 73,990,000
جک S5 دنده ای 85,500,000 87,000,000
جک S5 اتوماتیک 99,600,000 99,900,000
هیوندای I10 جدید 72,000,000 72,150,000
هیوندای I20 جدید 90,000,000 93,050,000
هیوندای اکسنت 106,000,000 97,900,000
هیوندای النترا 2.0 157,000,000 155,000,000
هیوندای سوناتا LF 204,000,000 199,900,000
هیوندای توسان TL 206,000,000 204,900,000
هیوندای سانتافه DM 250,000,000 249,900,000

 

آرشیو : قیمت محصولات کرمان موتور ، مهر ماه 1396

آخرین قیمت کرمان خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
جیلی GC6 اتوماتیک --- 47,800,000
لیفان X50 - دنده ای ناموجود 49,150,000
لیفان X50 - اتوماتیک ناموجود 56,150,000
لیفان X60 دنده ای ناموجود 61,560,000
لیفان X60 - اتوماتیک 68,250,000 68,350,000
لیفان 820 ناموجود 91,250,000
جک J5 دنده ای 55,000,000 55,350,000
جک J5 اتوماتیک 64,700,000 63,150,000
جک S3 اتوماتیک --- 71,990,000
جک S5 دنده ای 86,000,000 84,650,000
جک S5 اتوماتیک 96,800,000 96,950,000
هیوندای I10 جدید 72,000,000 72,150,000
هیوندای I20 جدید 89,000,000 93,050,000
هیوندای اکسنت --- 97,900,000
هیوندای النترا 2.0 153,000,000 135,990,000
هیوندای سوناتا LF 199,000,000 193,990,000
هیوندای توسان TL 203,000,000 192,990,000
هیوندای سانتافه DM 246,000,000 236,990,000

به اشتراک گذاری با دوستاننظرات در مورد این مطلب ثبت نظرنظرات

  1. کاربلد (سابقه: 962 نظر) پاسخ می دهم!
    7 ماه پیش

    نظر سنجی: به نظر شما این مطلب مفید بود؟ (لایک)

نظر شما چیست؟

(اختیاری)

 کانال تلگرام کاربلد

کانال خودرویی جذاب کاربلد را از دست ندهید!
اخبار روز دنیای خودرو / قیمت انواع خودرو / نکات و ترفند های آموزشی / ویدیو های جذاب / نقد و بررسی خودرو

از شما دعوت می کنیم روی لینک زیر کلیک کرده و به کانال بپوندید

عضویت در کانال

عضویت در گروه تلگرام کاربلد