پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ /26, April 2018

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو


جدیدترین قیمت انواع محصولات پارس خودرو در بازار ایران طبق قیمت بازار خودرو در سطح شهر تهران به شرح زیر اعلام میگردد. دعوت میکنیم در ادامه با سایت تخصصی خودرو ، کاربلد همراه باشید ... .

بروزرسانی : آخرین قیمت محصولات پارس خودرو - فروردین ماه 1397

 

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو - فروردین ماه 97

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
برلیانس H220 دنده‌ای 41,000,000 39,900,000
برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,800,000 40,600,000
برلیانس H220 اتوماتیک 47,500,000 45,000,000
برلیانس H230 دنده‌ای 41,000,000 39,900,000
برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,700,000 40,600,000
برلیانس H230 اتوماتیک 47,000,000 45,000,000
برلیانس H320 دنده‌ای 49,300,000 47,500,000
برلیانس H320 اتوماتیک 56,200,000 53,200,000
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا 56,800,000 53,800,000
برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌مدیا 61,000,000 58,200,000
برلیانس H330 دنده‌ای 48,500,000 45,700,000
برلیانس H330 دنده‌ای/ موتور جدید 51,700,000 50,100,000
برلیانس H330 اتوماتیک 58,000,000 55,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا 58,500,000 56,300,000
برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌مدیا 62,300,000 60,700,000
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 57,800,000 57,500,000
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌ 63,200,000 61,900,000
رنو تندر 90 --- 39,496,000
رنو تندر 90 گیربکس JHQ 44,300,000 40,406,000
رنو پارس تندر 44,300,000 40,853,000
رنو پارس تندر + مولتی مدیا 45,000,000 41,453,000
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی 45,500,000 42,363,000
رنو ساندرو - دنده‌ای 48,500,000 43,800,000
رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ 49,500,000 44,710,000
رنو ساندرو - اتوماتیک 56,500,000 49,900,000
رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای 56,500,000 49,200,000
رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک 63,500,000 55,700,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 72,000,000 69,800,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی 125,000,000 125,357,000

 

آرشیو : قیمت محصولات پارس خودرو ، اسفندماه 1396

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو - اسفندماه 96

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
برلیانس H220 دنده‌ای 41,000,000 39,900,000
برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,800,000 40,600,000
برلیانس H220 اتوماتیک 47,500,000 45,000,000
برلیانس H230 دنده‌ای 41,000,000 39,900,000
برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,700,000 40,600,000
برلیانس H230 اتوماتیک 47,000,000 45,000,000
برلیانس H320 دنده‌ای 49,300,000 47,500,000
برلیانس H320 اتوماتیک 56,200,000 53,200,000
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا 56,800,000 53,800,000
برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌مدیا 60,900,000 58,200,000
برلیانس H330 دنده‌ای 48,500,000 45,700,000
برلیانس H330 دنده‌ای/ موتور جدید 51,800,000 50,100,000
برلیانس H330 اتوماتیک 58,300,000 55,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا 58,900,000 56,300,000
برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌مدیا 63,500,000 60,700,000
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 59,000,000 57,500,000
برلیانس کراس(C3) اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌ 64,000,000 61,900,000
رنو تندر 90 44,200,000 39,496,000
رنو تندر 90 گیربکس JHQ 45,000,000 40,406,000
رنو پارس تندر 45,100,000 40,853,000
رنو پارس تندر + مولتی مدیا 45,700,000 41,453,000
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی 46,700,000 42,363,000
رنو ساندرو - دنده‌ای 49,200,000 43,800,000
رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ 50,000,000 44,710,000
رنو ساندرو - اتوماتیک 56,700,000 49,900,000
رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای 59,000,000 49,200,000
رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک 67,000,000 55,700,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 72,000,000 69,800,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی 125,000,000 125,357,000

 

آرشیو : قیمت محصولات پارس خودرو ، بهمن ماه 1396

جدیدترین قیمت محصولات پارس خودرو ، بهمن ماه 1396

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
برلیانس H220 دنده‌ای 40,700,000 39,900,000
برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,500,000 40,600,000
برلیانس H220 اتوماتیک 46,800,000 45,000,000
برلیانس H230 دنده‌ای 40,700,000 39,900,000
برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,500,000 40,600,000
برلیانس H230 اتوماتیک 46,700,000 45,000,000
برلیانس H320 دنده‌ای 49,000,000 47,500,000
برلیانس H320 اتوماتیک 55,500,000 53,200,000
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا 56,000,000 53,800,000
برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید --- به زودی
برلیانس H330 دنده‌ای 47,500,000 45,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک 57,200,000 55,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا 57,800,000 56,300,000
برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید --- به زودی
برلیانس کراس(C3) اتوماتیک 58,200,000 57,500,000
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید --- به زودی
رنو تندر 90 42,100,000 39,496,000
رنو تندر 90 گیربکس JHQ 42,900,000 40,406,000
رنو پارس تندر 43,700,000 41,453,000
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ 44,500,000 42,363,000
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی 44,600,000 41,800,000
رنو ساندرو - دنده‌ای 47,700,000 43,800,000
رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ 48,500,000 44,710,000
رنو ساندرو - اتوماتیک 55,200,000 49,900,000
رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای 56,000,000 49,200,000
رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک 64,500,000 55,700,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 71,500,000 69,800,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی 125,000,000 125,357,000

 

آرشیو : قیمت محصولات پارس خودرو ، دی ماه 1396

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
برلیانس H220 دنده‌ای 40,200,000 39,900,000
برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,000,000 40,600,000
برلیانس H220 اتوماتیک 46,200,000 45,000,000
برلیانس H230 دنده‌ای 40,200,000 39,900,000
برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,000,000 40,600,000
برلیانس H230 اتوماتیک 46,200,000 45,000,000
برلیانس H320 دنده‌ای 48,600,000 47,500,000
برلیانس H320 اتوماتیک 54,900,000 53,200,000
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا 55,600,000 53,800,000
برلیانس H330 دنده‌ای 46,900,000 45,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک 56,700,000 55,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا 57,300,000 56,300,000
برلیانس کراس(C3) اتوماتیک 58,500,000 57,500,000
رنو تندر 90 41,200,000 39,496,000
رنو تندر 90 گیربکس JHQ 42,000,000 40,406,000
رنو پارس تندر 41,800,000 41,453,000
رنو پارس تندر + مولتی مدیا 42,300,000 41,800,000
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ 42,300,000 42,363,000
رنو ساندرو - دنده‌ای 47,200,000 43,800,000
رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ 47,600,000 44,710,000
رنو ساندرو - اتوماتیک 54,200,000 49,900,000
رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای 54,500,000 49,200,000
رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک 60,500,000 55,700,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 70,000,000 69,800,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی 120,000,000 125,357,000

 

آرشیو : قیمت محصولات پارس خودرو ، آذر ماه 1396

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
برلیانس H220 دنده‌ای 40,000,000 39,900,000
برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 40,900,000 40,600,000
برلیانس H220 اتوماتیک 46,000,000 45,000,000
برلیانس H230 دنده‌ای 40,000,000 39,900,000
برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 40,900,000 40,600,000
برلیانس H230 اتوماتیک 46,000,000 45,000,000
برلیانس H320 دنده‌ای 48,300,000 47,500,000
برلیانس H320 اتوماتیک 54,700,000 53,200,000
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا 55,300,000 53,800,000
برلیانس H330 دنده‌ای 46,700,000 45,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک 56,400,000 55,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا 57,100,000 56,300,000
برلیانس کراس(C3) اتوماتیک 58,000,000 57,500,000
رنو تندر 90 40,700,000 39,496,000
رنو تندر 90 گیربکس JHQ 41,200,000 40,406,000
رنو پارس تندر 42,100,000 41,453,000
رنو پارس تندر + مولتی مدیا 42,500,000 41,800,000
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ 42,600,000 42,363,000
رنو ساندرو - دنده‌ای 47,300,000 43,800,000
رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ 48,000,000 44,710,000
رنو ساندرو - اتوماتیک 53,600,000 49,900,000
رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای 54,900,000 49,200,000
رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک 61,200,000 55,700,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 70,000,000 69,800,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی 120,000,000 125,357,000

 

آرشیو : قیمت محصولات پارس خودرو ، آبان ماه 1396

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
برلیانس H220 دنده‌ای 40,100,000 39,900,000
برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,000,000 40,600,000
برلیانس H220 اتوماتیک 46,000,000 45,000,000
برلیانس H230 دنده‌ای 40,100,000 39,900,000
برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی 41,000,000 40,600,000
برلیانس H230 اتوماتیک 46,000,000 45,000,000
برلیانس H320 دنده‌ای 48,300,000 47,500,000
برلیانس H320 اتوماتیک 55,000,000 53,200,000
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا 55,400,000 53,800,000
برلیانس H330 دنده‌ای 46,700,000 45,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک 56,300,000 55,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا 57,000,000 56,300,000
برلیانس کراس(C3) اتوماتیک 58,900,000 57,500,000
رنو تندر 90 40,800,000 39,496,000
رنو تندر 90 گیربکس JHQ 41,500,000 40,406,000
رنو پارس تندر 42,000,000 41,453,000
رنو پارس تندر + مولتی مدیا 42,400,000 41,800,000
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ 42,600,000 42,363,000
رنو ساندرو - دنده‌ای 47,500,000 43,800,000
رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ 48,300,000 44,710,000
رنو ساندرو - اتوماتیک 53,400,000 49,900,000
رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای 55,200,000 49,200,000
رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک 62,400,000 55,700,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 70,000,000 69,800,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی 120,000,000 125,357,000

 

آرشیو : قیمت محصولات پارس خودرو ، مهر ماه 1396 

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
برلیانس H220 دنده‌ای 40,200,000 39,900,000
برلیانس H220 اتوماتیک 46,500,000 45,000,000
برلیانس H230 دنده‌ای 40,200,000 39,900,000
برلیانس H230 اتوماتیک 46,500,000 45,000,000
برلیانس H320 دنده‌ای 48,200,000 47,500,000
برلیانس H320 اتوماتیک 55,000,000 53,200,000
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا 55,600,000 53,800,000
برلیانس H330 دنده‌ای 47,300,000 45,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک 57,200,000 55,700,000
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا 57,700,000 56,300,000
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک --- 57,500,000
رنو تندر 90 41,100,000 39,496,000
رنو پارس تندر 42,600,000 41,453,000
رنو پارس تندر + مولتی مدیا 43,100,000 42,053,000
رنو ساندرو - دنده‌ای 47,300,000 43,800,000
رنو ساندرو - اتوماتیک 54,000,000 49,900,000
رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای 54,200,000 49,200,000
رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک 62,200,000 55,700,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 70,500,000 69,800,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس --- 105,000,000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی 120,000,000 125,357,000

به اشتراک گذاری با دوستاننظرات در مورد این مطلب ثبت نظرنظرات

  1. کاربلد (سابقه: 962 نظر) پاسخ می دهم!
    7 ماه پیش

    نظر سنجی: به نظر شما این مطلب مفید بود؟ (لایک)

نظر شما چیست؟

(اختیاری)

 کانال تلگرام کاربلد

کانال خودرویی جذاب کاربلد را از دست ندهید!
اخبار روز دنیای خودرو / قیمت انواع خودرو / نکات و ترفند های آموزشی / ویدیو های جذاب / نقد و بررسی خودرو

از شما دعوت می کنیم روی لینک زیر کلیک کرده و به کانال بپوندید

عضویت در کانال

عضویت در گروه تلگرام کاربلد