پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ /18, January 2018

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو


جدیدترین قیمت انواع محصولات پارس خودرو در بازار ایران طبق قیمت بازار خودرو در سطح شهر تهران به شرح زیر اعلام میگردد. دعوت میکنیم در ادامه با سایت تخصصی خودرو ، کاربلد همراه باشید ... .

بروزرسانی : آخرین قیمت محصولات پارس خودرو ، دی ماه 1396

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

برلیانس H220 دنده‌ای

40,200,000

39,900,000

برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

41,000,000

40,600,000

برلیانس H220 اتوماتیک

46,200,000

45,000,000

برلیانس H230 دنده‌ای

40,200,000

39,900,000

برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

41,000,000

40,600,000

برلیانس H230 اتوماتیک

46,200,000

45,000,000

برلیانس H320 دنده‌ای

48,600,000

47,500,000

برلیانس H320 اتوماتیک

54,900,000

53,200,000

برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

55,600,000

53,800,000

برلیانس H330 دنده‌ای

46,900,000

45,700,000

برلیانس H330 اتوماتیک

56,700,000

55,700,000

برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا

57,300,000

56,300,000

برلیانس کراس  (C3) اتوماتیک

58,500,000

57,500,000

رنو تندر 90

41,200,000

39,496,000

رنو تندر 90 گیربکس JHQ

42,000,000

40,406,000

رنو پارس تندر

41,800,000

41,453,000

رنو پارس تندر + مولتی مدیا

42,300,000

41,800,000

رنو پارس تندر . گیربکس JHQ

42,300,000

42,363,000

رنو ساندرو - دنده‌ای

47,200,000

43,800,000

رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ

47,600,000

44,710,000

رنو ساندرو - اتوماتیک

54,200,000

49,900,000

رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

54,500,000

49,200,000

رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

60,500,000

55,700,000

پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

70,000,000

69,800,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی

---

105,000,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس

---

105,000,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی

120,000,000

125,357,000

 

 

بروزرسانی : آخرین قیمت محصولات پارس خودرو ، آذر ماه 1396

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

برلیانس H220 دنده‌ای

40,000,000

39,900,000

برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

40,900,000

40,600,000

برلیانس H220 اتوماتیک

46,000,000

45,000,000

برلیانس H230 دنده‌ای

40,000,000

39,900,000

برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

40,900,000

40,600,000

برلیانس H230 اتوماتیک

46,000,000

45,000,000

برلیانس H320 دنده‌ای

48,300,000

47,500,000

برلیانس H320 اتوماتیک

54,700,000

53,200,000

برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

55,300,000

53,800,000

برلیانس H330 دنده‌ای

46,700,000

45,700,000

برلیانس H330 اتوماتیک

56,400,000

55,700,000

برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا

57,100,000

56,300,000

برلیانس کراس  (C3) اتوماتیک

58,000,000

57,500,000

رنو تندر 90

40,700,000

39,496,000

رنو تندر 90 گیربکس JHQ

41,200,000

40,406,000

رنو پارس تندر

42,100,000

41,453,000

رنو پارس تندر + مولتی مدیا

42,500,000

41,800,000

رنو پارس تندر . گیربکس JHQ

42,600,000

42,363,000

رنو ساندرو - دنده‌ای

47,300,000

43,800,000

رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ

48,000,000

44,710,000

رنو ساندرو - اتوماتیک

53,600,000

49,900,000

رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

54,900,000

49,200,000

رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

61,200,000

55,700,000

پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

70,000,000

69,800,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی

---

105,000,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس

---

105,000,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی

120,000,000

125,357,000

 

 

بروزرسانی : آخرین قیمت محصولات پارس خودرو ، آبان ماه 1396

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

برلیانس H220 دنده‌ای

40,100,000

39,900,000

برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

41,000,000

40,600,000

برلیانس H220 اتوماتیک

46,000,000

45,000,000

برلیانس H230 دنده‌ای

40,100,000

39,900,000

برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

41,000,000

40,600,000

برلیانس H230 اتوماتیک

46,000,000

45,000,000

برلیانس H320 دنده‌ای

48,300,000

47,500,000

برلیانس H320 اتوماتیک

55,000,000

53,200,000

برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

55,400,000

53,800,000

برلیانس H330 دنده‌ای

46,700,000

45,700,000

برلیانس H330 اتوماتیک

56,300,000

55,700,000

برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا

57,000,000

56,300,000

برلیانس کراس  (C3) اتوماتیک

58,900,000

57,500,000

رنو تندر 90

40,800,000

39,496,000

رنو تندر 90 گیربکس JHQ

41,500,000

40,406,000

رنو پارس تندر

42,000,000

41,453,000

رنو پارس تندر + مولتی مدیا

42,400,000

41,800,000

رنو پارس تندر . گیربکس JHQ

42,600,000

42,363,000

رنو ساندرو - دنده‌ای

47,500,000

43,800,000

رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ

48,300,000

44,710,000

رنو ساندرو - اتوماتیک

53,400,000

49,900,000

رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

55,200,000

49,200,000

رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

62,400,000

55,700,000

پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

70,000,000

69,800,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی

---

105,000,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس

---

105,000,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی

120,000,000

125,357,000

 

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو ، مهرماه 1396

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

برلیانس H220 دنده‌ای

40,200,000

39,900,000

برلیانس H220 اتوماتیک

46,500,000

45,000,000

برلیانس H230 دنده‌ای

40,200,000

39,900,000

برلیانس H230 اتوماتیک

46,500,000

45,000,000

برلیانس H320 دنده‌ای

48,200,000

47,500,000

برلیانس H320 اتوماتیک

55,000,000

53,200,000

برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

55,600,000

53,800,000

برلیانس H330 دنده‌ای

47,300,000

45,700,000

برلیانس H330 اتوماتیک

57,200,000

55,700,000

برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا

57,700,000

56,300,000

برلیانس کراس (C3) اتوماتیک

---

57,500,000

رنو تندر 90

41,100,000

39,496,000

رنو پارس تندر

42,600,000

41,453,000

رنو پارس تندر + مولتی مدیا

43,100,000

42,053,000

رنو ساندرو - دنده‌ای

47,300,000

43,800,000

رنو ساندرو - اتوماتیک

54,000,000

49,900,000

رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

54,200,000

49,200,000

رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

62,200,000

55,700,000

پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

70,500,000

69,800,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی

---

105,000,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس

---

105,000,000

ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی

120,000,000

125,357,000

به اشتراک گذاری با دوستاننظرات در مورد این مطلب ثبت نظر


مطالب مرتبطنظرات

  1. کاربلد (سابقه: 918 نظر) پاسخ می دهم!
    4 ماه پیش

    نظر سنجی: به نظر شما این مطلب مفید بود؟ (لایک)

نظر شما چیست؟

(اختیاری)

 کانال تلگرام کاربلد

کانال خودرویی جذاب کاربلد را از دست ندهید!
اخبار روز دنیای خودرو / قیمت انواع خودرو / نکات و ترفند های آموزشی / ویدیو های جذاب / نقد و بررسی خودرو

از شما دعوت می کنیم روی لینک زیر کلیک کرده و به کانال بپوندید

عضویت در کانال