پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ /26, April 2018

آخرین قیمت محصولات سایپا


آخرین قیمت به روز انواع محصولات گروه خودروسازی سایپا در بازار ایران طبق قیمت بازار خودرو در سطح شهر تهران به شرح زیر اعلام میگردد. دعوت میکنیم در ادامه با سایت تخصصی خودرو ، کاربلد همراه باشید ... .

آخرین قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - فروردین ماه 1397

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا 111 SE (سفید) 23,200,000 21,324,000
سایپا 111 SE (تنوع رنگ) 23,600,000 21,592,000
سایپا SE 131 (سفید) 21,800,000 21,361,000
سایپا SE 131 (تنوع رنگ) 22,300,000 21,629,000
سایپا 132 SE (سفید) 22,500,000 20,926,000
سایپا 132 SE (تنوع رنگ) 23,000,000 21,194,000
سایپا 151 SE 21,400,000 21,473,000
تیبا SX (رنگ سفید) 26,100,000 25,623,000
تیبا SX (تنوع رنگ) 26,300,000 25,883,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز (سفید) 28,100,000 27,123,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) 28,500,000 27,383,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) 28,000,000 28,005,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) 28,400,000 28,265,000
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) 28,600,000 28,705,000
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) 29,000,000 28,965,000
ساینا EX (سفید) 28,600,000 28,989,000
ساینا EX (تنوع رنگ) 29,000,000 29,249,000
ساینا LUX اتوماتیک 40,400,000 38,539,000
کوییک دنده ای --- 32,900,000
کوییک اتوماتیک --- 39,800,000
کوییک اتوماتیک پلاس 44,000,000 42,000,000
وانت زامیاد 24 36,000,000 34,468,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 38,500,000 37,953,000
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) 41,000,000 40,223,000
وانت پادرا انژکتوری PE6 45,500,000 44,644,000
آریو 1500 (دنده دستی) ناموجود توقف فروش
آریو 1600 (دنده دستی) 50,500,000 49,834,000
آریو 1600 (اتوماتیک) 58,000,000 57,904,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای 62,500,000 59,268,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک 71,500,000 69,146,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای 80,000,000 81,089,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) 87,000,000 86,518,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 97,000,000 96,145,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) 107,000,000 104,247,000

 

آرشیو : قیمت محصولات سایپا - اسفند ماه 96

قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - اسفند ماه 96

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا 111 SE (سفید) 24,200,000 21,243,000
سایپا 111 SE (تنوع رنگ) ناموجود 21,503,000
سایپا SE 131 (سفید) 22,200,000 21,280,000
سایپا SE 131 (تنوع رنگ) 22,500,000 21,540,000
سایپا 132 SE (سفید) 23,400,000 20,845,000
سایپا 132 SE (تنوع رنگ) 23,800,000 21,105,000
سایپا 151 SE 21,700,000 21,385,000
تیبا SX (رنگ سفید) 26,000,000 25,534,000
تیبا SX (تنوع رنگ) 26,300,000 25,794,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز (سفید) 28,500,000 27,034,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) 28,500,000 27,294,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) 28,000,000 27,916,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) 28,400,000 28,176,000
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) 28,600,000 28,616,000
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) 29,000,000 28,876,000
ساینا EX (سفید) 29,000,000 28,900,000
ساینا EX (تنوع رنگ) 29,400,000 29,160,000
ساینا LUX اتوماتیک 40,400,000 38,450,000
کوییک دنده ای --- 32,900,000
کوییک اتوماتیک --- 39,800,000
کوییک اتوماتیک پلاس 44,500,000 42,000,000
وانت زامیاد 24 36,500,000 34,379,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 39,700,000 37,864,000
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) 41,900,000 40,134,000
وانت پادرا انژکتوری PE6 45,500,000 44,644,000
آریو 1500 (دنده دستی) 49,500,000 48,745,000
آریو 1600 (دنده دستی) 51,500,000 49,745,000
آریو 1600 (اتوماتیک) 59,000,000 57,815,000
چانگان CS35(مونتاژ) - دنده‌ای 62,000,000 59,179,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک 71,600,000 69,057,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای 82,000,000 81,000,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) 88,000,000 86,429,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 98,500,000 96,145,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) 108,000,000 104,158,000
ون ایویکو --- 137,500,000
مینی‌بوس ایویکو --- 169,800,000

 

آرشیو : قیمت محصولات سایپا - بهمن 96

قیمت محصولات سایپا - بهمن 96

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا 111 SE (سفید) 23,700,000 21,243,000
سایپا 111 SE (تنوع رنگ) 24,200,000 21,503,000
سایپا SE 131 (سفید) 21,900,000 21,280,000
سایپا SE 131 (تنوع رنگ) 22,200,000 21,540,000
سایپا 132 SE (سفید) 22,000,000 20,845,000
سایپا 132 SE (تنوع رنگ) 22,400,000 21,105,000
سایپا 151 SE 21,800,000 21,385,000
تیبا SX (رنگ سفید) 25,900,000 25,534,000
تیبا SX (تنوع رنگ) 26,200,000 25,794,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز (سفید) 28,300,000 27,034,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) 28,500,000 27,294,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) 28,000,000 27,916,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) 28,300,000 28,176,000
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) 28,700,000 28,616,000
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) 29,000,000 28,876,000
ساینا EX (سفید) 29,300,000 28,900,000
ساینا EX (تنوع رنگ) 29,600,000 29,160,000
ساینا LUX اتوماتیک 39,600,000 38,450,000
کوییک دنده ای --- 32,900,000
کوییک اتوماتیک --- 39,800,000
کوییک اتوماتیک پلاس --- 42,000,000
وانت زامیاد 24 34,900,000 34,379,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 38,500,000 37,864,000
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) 40,900,000 40,134,000
وانت پادرا انژکتوری PE6 44,500,000 44,644,000
آریو 1500 (دنده دستی) 48,200,000 48,745,000
آریو 1600 (دنده دستی) 49,500,000 49,745,000
آریو 1600 (اتوماتیک) 56,500,000 57,815,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای 60,500,000 59,179,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک 70,700,000 69,057,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای 82,000,000 81,000,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) 88,500,000 86,429,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 97,000,000 96,145,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) 106,000,000 104,158,000
مینی‌بوس ایویکو --- 169,800,000
ون ایویکو --- 137,500,000

 

آرشیو : قیمت محصولات سایپا - دی 96

قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - دی ماه 96

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا 111 SE ( سفید ) 23,300,000 21,243,000
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) 23,700,000 21,503,000
سایپا SE 131 ( سفید ) 21,700,000 21,280,000
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) 22,000,000 21,540,000
سایپا 132 SE ( سفید ) 21,900,000 20,845,000
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) 22,000,000 21,105,000
سایپا 151 SE 21,500,000 21,385,000
تیبا SX ( رنگ سفید ) 26,000,000 25,534,000
تیبا SX ( تنوع رنگ ) 26,200,000 25,794,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( سفید ) 28,000,000 27,034,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ ) 28,200,000 27,294,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) 28,000,000 27,916,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) 28,200,000 28,176,000
تیبا 2 - رینگ آلومینومی (سفید) 28,800,000 28,616,000
تیبا 2 - رینگ آلومینومی (تنوع رنگ) 29,000,000 28,876,000
ساینا EX (سفید) 29,000,000 28,900,000
ساینا EX (تنوع رنگ) 29,200,000 29,160,000
ساینا LUX اتوماتیک 39,100,000 38,450,000
کوییک دنده ای --- 32,900,000
کوییک اتوماتیک --- 39,800,000
کوییک اتوماتیک پلاس --- 42,000,000
وانت زامیاد 24 34,500,000 34,379,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 37,900,000 37,864,000
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) 40,300,000 40,134,000
وانت پادرا انژکتوری PE6 43,700,000 44,644,000
آریو 1500 ( دنده دستی ) 47,700,000 48,745,000
آریو 1600 ( دنده دستی ) 48,900,000 49,745,000
آریو 1600 ( اتوماتیک ) 55,800,000 57,815,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای 59,500,000 59,179,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک 70,300,000 69,057,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای 87,500,000 86,429,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 96,500,000 96,145,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) 104,500,000 104,158,000
مینی‌بوس ایویکو --- 169,800,000
ون ایویکو --- 137,500,000

 

آرشیو : قیمت محصولات سایپا - آذر 96

قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - آذر ماه 96

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا 111 SE ( سفید ) 22,800,000 21,243,000
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) 23,100,000 21,503,000
سایپا SE 131 ( سفید ) 21,600,000 21,280,000
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) 21,800,000 21,540,000
سایپا 132 SE ( سفید ) 21,600,000 20,845,000
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) 21,700,000 21,105,000
سایپا 151 SE 21,900,000 21,385,000
تیبا SX ( رنگ سفید ) 26,000,000 25,534,000
تیبا SX ( تنوع رنگ ) 26,200,000 25,794,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( سفید ) 27,900,000 27,034,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ ) 28,000,000 27,294,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) 27,800,000 27,916,000
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) 28,100,000 28,176,000
تیبا 2 - رینگ آلومینومی (سفید) 28,500,000 28,616,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ ) 28,700,000 28,876,000
ساینا EX (سفید) 28,900,000 28,900,000
ساینا EX (تنوع رنگ) 29,100,000 29,160,000
ساینا LUX اتوماتیک 38,800,000 38,450,000
کوییک دنده ای --- 32,900,000
کوییک اتوماتیک --- 39,800,000
کوییک اتوماتیک پلاس --- 42,000,000
وانت زامیاد 24 34,300,000 34,379,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 37,700,000 37,864,000
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) 40,000,000 40,134,000
وانت پادرا انژکتوری PE6 43,500,000 44,644,000
آریو 1500 ( دنده دستی ) 47,500,000 48,745,000
آریو 1600 ( دنده دستی ) 48,800,000 49,745,000
آریو 1600 ( اتوماتیک ) 55,600,000 57,815,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای 59,000,000 59,179,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک 69,700,000 69,057,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای 73,000,000 81,005,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) 86,700,000 86,429,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 94,000,000 96,145,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) 101,500,000 104,158,000
ون ایویکو --- 137,500,000
مینی‌بوس ایویکو --- 169,800,000

 

آرشیو : قیمت محصولات سایپا - آبان 96

قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - آبان ماه 96

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا 111 SE ( سفید ) 23,600,000 21,243,000
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) 23,800,000 21,503,000
سایپا SE 131 ( سفید ) 21,700,000 21,280,000
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) 21,900,000 21,540,000
سایپا 132 SE ( سفید ) 21,600,000 20,845,000
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) 21,700,000 21,105,000
سایپا 151 SE 21,900,000 21,385,000
تیبا SX ( رنگ سفید ) 26,200,000 25,534,000
تیبا SX ( تنوع رنگ ) 26,500,000 25,794,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( سفید ) 27,900,000 27,034,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ ) 28,000,000 27,294,000
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) ناموجود 28,616,000
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) ناموجود ---
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) 27,800,000 28,616,000
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) 27,800,000 ---
ساینا EX (سفید) 28,200,000 28,900,000
ساینا EX (تنوع رنگ) 28,500,000 ---
ساینا LUX اتوماتیک به زودی 38,450,000
کوییک دنده ای --- به زودی
کوییک اتوماتیک --- به زودی
وانت زامیاد 24 34,300,000 34,379,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 37,700,000 37,864,000
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) 40,000,000 40,134,000
وانت پادرا انژکتوری PE6 43,500,000 44,644,000
آریو 1500 ( دنده دستی ) 47,500,000 48,745,000
آریو 1600 ( دنده دستی ) 48,800,000 49,745,000
آریو 1600 ( اتوماتیک ) 55,600,000 57,815,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای 59,000,000 59,179,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک 69,500,000 69,057,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای ناموجود 81,005,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) ناموجود 86,429,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 94,000,000 96,145,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) 101,000,000 104,158,000
ون ایویکو --- 137,500,000
مینی‌بوس ایویکو --- 169,800,000

 

آرشیو : قیمت محصولات سایپا - مهر 96

قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - مهر ماه 96

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا 111 SE ( سفید ) 22,600,000 21,243,000
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) 22,800,000 ---
سایپا SE 131 ( سفید ) 21,700,000 21,280,000
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) 21,900,000 ---
سایپا 132 SE ( سفید ) 21,100,000 20,845,000
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) 21,300,000 ---
سایپا 151 SE 20,000,000 21,385,000
تیبا SX ( رنگ سفید ) 26,000,000 25,534,000
تیبا SX ( تنوع رنگ ) 26,200,000 ---
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( سفید ) 27,200,000 27,034,000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ ) 27,300,000 ---
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) ناموجود 27,875,000
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) ناموجود ---
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) 27,700,000 27,875,000
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) 27,800,000 ---
ساینا SX ناموجود ---
ساینا EX (سفید) 28,200,000 28,005,000
ساینا EX (تنوع رنگ) 28,400,000 28,148,000
ساینا LUX اتوماتیک به زودی 38,450,000
کوییک دنده ای --- به زودی
کوییک اتوماتیک --- به زودی
وانت زامیاد 24 33,700,000 34,379,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 36,000,000 37,864,000
وانت زامیاد 24 دیزل --- توقف فروش
وانت پادرا انژکتوری PE6 43,000,000 44,644,000
آریو 1500 ( دنده دستی ) 47,500,000 47,745,000
آریو 1600 ( دنده دستی ) 48,400,000 48,745,000
آریو 1600 ( اتوماتیک ) 55,400,000 56,815,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای 57,000,000 56,179,000
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک 67,000,000 66,057,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای ناموجود 76,005,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) 83,000,000 81,429,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 90,500,000 91,145,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) 97,000,000 99,158,000
ون ایویکو --- 137,500,000
مینی‌بوس ایویکو --- 169,800,000

به اشتراک گذاری با دوستاننظرات در مورد این مطلب ثبت نظرنظرات

  1. کاربلد (سابقه: 962 نظر) پاسخ می دهم!
    7 ماه پیش

    نظر سنجی: به نظر شما این مطلب مفید بود؟ (لایک)

نظر شما چیست؟

(اختیاری)

 کانال تلگرام کاربلد

کانال خودرویی جذاب کاربلد را از دست ندهید!
اخبار روز دنیای خودرو / قیمت انواع خودرو / نکات و ترفند های آموزشی / ویدیو های جذاب / نقد و بررسی خودرو

از شما دعوت می کنیم روی لینک زیر کلیک کرده و به کانال بپوندید

عضویت در کانال

عضویت در گروه تلگرام کاربلد