آنالیز تاریخ تولد

برنامه پی بش فروش خودروها تا زمانی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد قرار گرفته، مشکلی ندارد و خودروهای تحویلی به مردم مشکلی برای شماره گذاری نخواهند داشت.

نظرات بازدیدکنندگان (0)
نظر خود را بنویسید!

آنالیز تاریخ تولد